Багш хөгжил хөтөлбөр 2015-2016

ИТГЭЛ БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2015-2016 оны хичээлийн жил
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа хамрах хүрээ Хүрэх үр дүн
Зорилт 1. Багшийн ажлын байрны орчин нөхцөлийг сайжруулах
1 Ажлын байран дээрээ мэргэжлийн ур чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэх нөхцлөөр хангах Нийт багш нар Сургалтын шинэлэг арга тэргүүн туршлагын мэдээллээр хангаж,сургалтын технологийн сантай болно.
2 Мэргэжлийн ном,багшийн ном,гарын авлагын хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх Нийт багш нар Багшийн хөгжлийг чиглүүлэх гарын авлагатай болно.
3 Сургалтын үйл ажиллагаанд интернет ашиглах нөхцөлийг сайжруулах Нийт багш нар Интернетийн хурдыг нэмэгдүүлж,бүх багш сурагчид интернетийн орчинд ажиллана.Ингэснээр цаас багасаж эдийн засгийн хэмнэлт гарна.
4 Багш нарын компьюторийн хангамжийг нэмэгдүүлэх Нийт багш нар Багш бүр ангидаа цахи хичээл заах нөхцөл бүрдэнэ.
5 Анги танхимыг орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангах,тохижуулах Нийт багш нар Хичээлийг туршлага тооцоо, анализтай цогцоор нь явуулж,сурагчдын бие даах чадвар дээшилнэ.
6 Багшийн өрөөний тохижилтыг сайжруулах,хамтран ажиллах нөхцөлөөр хангах Нийт багш нар Багш нарын ажиллах нөхцөл сайжирснаар хөдөлмөрийн бүтээмж өндөр болж хамтдаа хөгжих боломж бүрдэнэ.
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа хамрах хүрээ Хүрэх үр дүн
Зорилт 2. Багшийн мэргэжлийн болон сурган хүмүүжүүлэх ухааны мэдлэг ур чадвараа ахиулах
7 Үндэсний шинэчилсэн хөтөлбөр,цөм хөтөлбөр,БМДИ-ийн ,НБГ-ын графикт сургалтанд хамруулах Нийт багш нар Багш нарын заах арга зүй өөрчлөгдөж,ур чадвар нь хөгжинө.
8 БШУЯ-ны шугамаар хэрэгжиж байгаа төсөл,хөтөлбөрт хамруулан мэргэжил дээшлүүлэх Нийт багш нар Сургуулийн дотор суралцах нь хувь багш бүлэг сургуулийн альаль нь хөгжинө.
9 Багш өөрийгөө хөгжүүлэх /Англиар ярьж сурах/ Нийт багш нар Багш бүр өөрийн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй,түүний дагуу хамтран хамтран ажиллах хөгжлийн үйл явц.
Зорилт 3. Ажлын байран дээр багшийг хөгжүүлэх
10 Мэдээлэл технологийн дэвшлийг сургалтанд ашиглах,чадварыг нэмэгдүүлэх,хэд хэдэн сургалт зохион байгуулах Нийт багш нар Шинэ программ дээр ажиллах сургалтанд хамрагдаж багаараа хөгжинө.
11 Хүүхэд нэг бүрийн авьяасыг нээх хөгжүүлэх арга зүй эзэмшүүлэх сургалтыг зохион байгуулах,сурталчлах,тайлагнах Нийт багш нар Багш бүр судлаач хамтран хөгжигч туслагч болно.
12 Мэргэжлийн олимпиад уралдаан тэмцээнд багш өөрөө оролцох,сурагчдыг бэлтгэж оролцуулах Нийт багш нар Хурд хүч самбаагаа сорино.
13 Багш бүр сонгон секц дугуйлан хичээллүүлж,өөрийгөө болон,сурагч бүрийг хөгжүүлэх Нийт багш нар Сурагчидын хүсэл сонирхлын дагуу нэмэлт зохион байгуулж ахиц гаргах,хөгжүүлэх.
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа хамрах хүрээ Хүрэх үр дүн
Зорилт 4. Багш нар хамтран ажиллах,харилцан бие биенээсээ суралцах,туршлагаа түгээх
14 Багаар ажиллах хамтын бүтээл гаргах Нийт багш нар Сайн дурын багийн зохион байгуулалтанд орж бүтээмж өндөр болж үр дүнгээ өгнө.
15 ЗАН-ийн 14 хоногийн сургалт Нийт багш нар Хичээл хоорондын интеграц хийх бусдаасаа дэмжлэг авч өөрчлөгдөх арга зүйгээ өөрчилнө.
16 Судалгаат хичээл заах,хэлэлцүүлэг хийх Нийт багш нар Оншилгоог нарийн хийж бэлтгэснээр хамтдаа хөгжих,аливаа асуудлыг зөв шийдвэрлэх
17 Багш мэдээлэл хайж олж авах,туршилт хийх Нийт багш нар Шинээр олж авсан зүйлийнхээ талаар бусаддаа мэдээлэл өгнө.
18 Нээлттэй хичээл болон заах арга ур чадварын уралдаан зохион байгуулж оролцох Нийт багш нар Шинэ арга барилыг турших,хэрэглэх,хэвшил болгох,харилцан суралцах боломжоор хангагдана.
Зорилт 5.Судалгаа шинжилгээний ажлыг багшийг хөгжүүлэх хэрэгсэл болгох
19 Судалгаа шинжилгээний онол арга зүйн мэдлэг олгох сургалт явуулах Нийт багш нар Судалгаа шинжилгээг бие даан,багаараа зохион байгуулах чадвар эзэмшинэ.
20 ЭМ АЙ Ю дээд сургуулийн багш нартай хамтран ажиллаж,багш нарынхаа судалгаа шинжилгээний ажил хийх чадварыг дээшлүүлэх Нийт багш нар Их дээд сургуулийн багш нараас суралцах,хамтран ажиллах, чаваржина.
21 Багш нарын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргаж өөрсдийн туршлагаа солилцох,түгээх ,хамтдаа хөгжих,бие биенээсээ суралцах Нийт багш нар Үзэгслэнг жилд 2 удаа зохион байгуулж,туршлага түгээнэ.Сургуулийн нэр хүндийг өсгөнө.
22 Сурган хүмүүжүүлэх илтгэлийн уралдааныг багш нарын судалгааны ажилд тулгуурлаж,үр дүнтэй зохион байгуулах Нийт багш нар Дүүрэг нийслэлд илтгэлээ тавих хөгжих
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа хамрах хүрээ Хүрэх үр дүн
Зорилт 6.Хот хөдөөгийн тэргүүний сургууль ,багш нарын туршлага судлах
23 Сургалтын тэргүүний арга технологи,туршлагыг судлах, уулзалт зохион байгуулах,өөрийн сургуульдаа түгээн дэлгэрүүлэх Нийт багш нар Бусдаасаа суралцаж хамтран хөгжинө.
24 Багш сурагч солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх,зуны сургалтыг зохион байгуулах Нийт багш нар Дотоодын болон гадаадын дунд сургуультай холбоо байгуулан хамтарч ажиллаж сурагч багш солоилцох
25 Лаборатори сургуультай хамтарч ажиллах ,арга туршлагаас суралцах Нийт багш нар Сурагч,багш нартай хамтарч олон талт ажил зохионо.
26 Багшийн заах арга зүй ур чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор хэлэлцүүлэг зохион байгуулах Нийт багш нар Багш нараа бүрэн хамруулж хөгжүүлэх,туршлагаа хуваалцдаг хэвшилтэй болгоно.
27 Эрүүл монгол хүн"хөтөлбөрийг дэмжиж,багш ажилчдын эрүүл мэндийн талаар анхаарч сургалт сурталчилгаа,өдөрлөг зохион байгуулах Нийт багш нар Өдөрлөг аялал,сургалт авна,үзлэгт хамруулна.
28 Багш нарын орон сууц амжиргааны нөхцөлийг судлах Нийт багш нар Судалгааг үндэслэн,дараагийн ажлаа төлөвлөнө.
29 Багш нарын нийгмийн халамжийн асуудлыг өөрийн нөөцөндөө тулгуурлаж шийдвэрлэх Нийт багш нар Дотоод журмандаа заасны дагуу хэрэгжүүлнэ.
30 Ажлыг үнэлж дүгнэх журмыг ил тод шударга хэрэгжүүлэх Нийт багш нар БСШУС-ын А/293,А/299-ийг мөрдөнө.
СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА

ataraxia read atarax precio
Багш хөгжил хөтөлбөр 2015-2016Багш хөгжил хөтөлбөрийн хэрэгжилтБагшийн амжилт
Хэрэглэгчийн хандалт
Яг одоо сайтад 13
Өнөөдөр зочилсон 3049
Энэ 7 хоногт 248
Энэ сард 811
Нийт зочилсон 99384

 Утас

Гар утас : 70166926
Email : narantsetseg14@yahoo.com

 Хаяг

БЗД-ийн 13-р хороо "Эм Ай Ю" дээд сургуулийн хашаанд
Итгэл бүрэн дунд сургууль | e-School.mn 2016 он.       Хөгжүүлсэн: Cloudnetwork LLC